ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ

Pomoc w opracowaniu koncepcji aranżacji biura i przestrzeni socjalnych z uwzględnieniem wzajemnych relacji między działami i sprawnego funkcjonowania biura.

 • analiza potrzeb firmy i opracowanie wytycznych do sporządzenia projektu aranżacji wnętrz
 • opracowanie schematu sieci strukturalnej
 • analiza wydajności oświetlenia
 • analiza możliwości wykorzystania istniejącego wyposażenia
 • analiza możliwości systemu klimatyacji-wentylacji
 • analiza materiałów wykończeniowych stosowanych w budynku
 • analiza możliwości kontroli dostępu w budynku
 • wzajemne powiązania elementów

Aranżacja może być oparta na posiadanych zasobach jak również z użyciem nowych, nowoczesnych systemów ścianek działowych Triplan i mebli na zamówienie.

Sporządzenie wstępnego oraz szczegółowego kosztorysu planowanych prac – przedstawienie różnorodnych progów cenowych w zależności od zastosowanych materiałów i w oparciu o przyjęty przez Inwestora budżet.

Koordynacja projektowa polegająca na uzgodnieniach projektów branżowych (takich jak instalacje klimatyzacji, elektryczne, komputerowe, sanitarne) tak aby nie kolidowały z założeniami projektu architektonicznego biura i odpowiadały stosowanym normom (BHP, Sanepid, p.poż.).

Wykonawstwo we wszystkich rodzajach branż

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • sieci strukturalne
 • wentylacja i klimatyzacja
 • instalacje sanitarne i c.o.
 • meble na zamówienie
Construction plans with helmet and drawing tools on blueprints
detail shot of Architectural blueprints.

Nadzór na budowie i koordynacja prac

 • stały nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami
 • weryfikacja postępu prac z harmonogramem przyjętych do realizacji robót
 • bieżąca weryfikacja projektu z oczekiwaniami inwestora

Dostawa i montaż wyposażenia biurowego

 • ścianki działowe systemowe pełne typu Triplan
 • ścianki działowe przeszklone typu Triplan
 • pomoc w doborze mebli biurowych
 • wykładziny antyelektrostatyczne
 • meble na zamówienie
Shipment Van Delivery. Men Reloading Cargo From the Van. Shipping and Logistic Theme.