WYBRANE REALIZACJE

Realizujemy inwestycje zgodnie z przedłożonym projektem i wymaganiami Inwestora. Sporządzamy kosztorys ofertowy zakładanych prac celem określenia ich kosztu i porównania z przyjętym budżetem. Dbamy o uwzględnienie wszystkich wymagań i potrzeb Klienta. Nasze doświadczenie na polu wykonawstwa we wszystkich branżach pozwala na sprawną koordynację prac w celu ich terminowego zakończenia zgodnie z przyjętym harmonogramem.

null

Pomoc w opracowaniu koncepcji aranżacji

null

Sporządzenie wstępnego oraz szczegółowego kosztorysu

null

Koordynacja projektowa

null

Wykonawstwo

null

Nadzór

null

Dostawa i montaż wyposażenia biurowego

Skontaktuj się z nami!

Wyślij

NASI KLIENCI